DENATUROINTI - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

denaturointiToimituksen Valinta
Mandibular hermo
Mandibular hermo
Denaturoinnin aikana biomolekyylit, kuten proteiinit ja nukleiinihapot, menettävät biologisen aktiivisuutensa rakenteellisten muutosten takia. Biomolekyylien primaarirakenne kuitenkin säilyy. Kehossa on sekä välttämättömiä että haitallisia denaturoitumisprosesseja