VALIKOIVA HAVAINTO - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Valikoiva näkemysToimituksen Valinta
Impetigo contagiosa
Impetigo contagiosa
Valikoiva havainto perustuu luonnolliseen mekanismiin, jolla ihmisen aivot etsivät kuvioita ympäristöstään. Valikoivan luonteen vuoksi ihmiset havaitsevat todennäköisemmin, mitä voidaan lisätä kuvioon. Kliininen merkitys