PROSEDUURINEN MUISTI - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

MenettelymuistiToimituksen Valinta
daikon
daikon
Proseduurimuisti yhdessä deklaratiivisen muistin kanssa muodostaa pitkäaikaisen muistin. Proseduurimuistiin tallennetut tiedot eivät ole tietoisen mielen saatavilla ja niihin viitataan toimintatietoina, niin