TAVANOMAINEN TUKKEUMA - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Tavanomainen tukkeumaToimituksen Valinta
mikrovilluksia
mikrovilluksia
Tavanomainen tukkeuma vastaa tavanomaisesti oletettua hampaan sulkemisasentoa, joka tapahtuu yleensä maksimaalisen kosketuksen avulla. Jos purema jätetään väliin, tavanomainen tukkeuma ei vastaa fysiologisesti aiottua tukkeutumista. Niin kutsuttu