FLUMAZENILI - VAIKUTUS, KäYTTö JA RISKIT - AKTIIVISET AINESOSAT

flumatseniiliToimituksen Valinta
karkaisu
karkaisu
Flumatseniili on bentsodiatsepiinien imidatsolijohdannainen ja toimii vastalääkkeenä (vasta-aineena) bentsodiatsepiinin yliannostuksen yhteydessä. Se eliminoi kaikki bentsodiatsepiinien vaikutukset, joita käytetään nukutusaineissa tai unilääkkeissä sedaation aikaansaamiseksi. Myös