LESCH-NYHANIN OIREYHTYMä - SYYT, OIREET JA HOITO - SAIRAUDET

Lesch-Nyhanin oireyhtymäToimituksen Valinta
Tularemia (kanin rutto)
Tularemia (kanin rutto)
Lesch-Nyhanin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen sairaus, jonka aiheuttaa viallinen geeni X-kromosomissa. Oireet esiintyvät eri muodoissa ja vaikuttavat sekä kehon että psyykeen. Lesch-Nyhan