HERMON JOHTAVUUS - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Hermon johtavuusToimituksen Valinta
mikrovilluksia
mikrovilluksia
Hermon johtavuus on hermokuitujen kyky siirtää bioelektrisiä impulsseja molempiin suuntiin tietyllä nopeudella. Edelleenlähetys tapahtuu jakautumisherkkyyslinjan toimintapotentiaalien kautta