KARYOPLASMA - RAKENNE, TOIMINTA JA SAIRAUDET - ANATOMIA
Tärkein / Anatomia / 2020

CaryoplasmToimituksen Valinta
Kaksoset ja kerrannaiset
Kaksoset ja kerrannaiset
Karyoplasmaa kutsutaan protoplasmiksi solun ytimissä, joka eroaa sytoplasmasta erityisesti sen elektrolyyttikonsentraatiossa. Karyoplasma tarjoaa optimaalisen ympäristön DNA: n replikaatioon ja transkriptioon