DIVERGENSSI - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

eroavuusToimituksen Valinta
alkaloosi
alkaloosi
Divergenssi on keskushermostopiiri, jolla on merkitystä havaintojen terävyydelle. Jokainen reseptori on kytketty toisistaan ​​erikseen neuroneihin korkeammilla tasoilla ja samanaikaisesti kiinnittyen yhtenäisesti alempiin neuroneihin. St.