SOLUN KIINNITTYMINEN - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Solun tarttuvuusToimituksen Valinta
Neuraaliputken vika
Neuraaliputken vika
Solun tarttuvuus tai soluadheesio on solujen tarttuminen toisiinsa tai muihin orgaanisiin rakenteisiin. Tämä kiinnitysvoima on yksi orgaanisen elämän olennainen perusta, kuten esimerkiksi betonirakenteelle