RISTINEN IMMUNITEETTI - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Risti immuniteettiToimituksen Valinta
mikrovilluksia
mikrovilluksia
Ihmiset, joilla on ristiimmuniteetti, ovat myös immuuneja homologiselle (samankaltaiselle) lisäpatogeenille, kun ne ovat kosketuksissa patogeeniin. Synonyymit ovat hankittu immuniteetti ja ristireaktio.