INDINAVIIRI - VAIKUTUS, KäYTTö JA RISKIT - AKTIIVISET AINESOSAT

indinaviiriToimituksen Valinta
Achenbachin oireyhtymä
Achenbachin oireyhtymä
Indinaviiri on proteaasinestäjä. Lääkettä käytetään HIV-infektioiden hoitoon.