KUULO - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

KuunnellaToimituksen Valinta
amikasiini
amikasiini
Normaalissa kuulossa kuuleminen on itsestään selvää asiaa, jonka luonto on meille antanut. Mutta se on monimutkainen prosessi, joka tapahtuu hienosti rakennetuissa ja herkissä mielessä elimissä.