EFAVIRENZ - VAIKUTUS, SOVELLUS JA RISKIT - AKTIIVISET AINESOSAT

efavirentsiToimituksen Valinta
Rintakehä
Rintakehä
Ei-nukleosidista käänteistranskriptaasin estäjää kutsutaan efavirentsiksi. Lääkettä käytetään HIV-infektioiden hoitoon.