DENTINOGENEESI - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

dentinogenesisToimituksen Valinta
Mandibular hermo
Mandibular hermo
Dentiinin muodostumista kutsutaan dentinogeneesiksi. Dentin kutsutaan myös dentiiniksi. Se on odontoblastien tuote.