VAATIMUSTENMUKAISUUS - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

noudattaminenToimituksen Valinta
Achenbachin oireyhtymä
Achenbachin oireyhtymä
Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa tiettyjen vaatimusten noudattamista eri määritelmillä. Hyvä suhde osapuolten välillä on perusedellytys positiiviselle toteuttamiselle arjessa, jolla on vaikutusta käyttäytymiseen