VAATIMUSTENMUKAISUUS - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

noudattaminenToimituksen Valinta
amikasiini
amikasiini
Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa tiettyjen vaatimusten noudattamista eri määritelmillä. Hyvä suhde osapuolten välillä on perusedellytys positiiviselle toteuttamiselle arjessa, jolla on vaikutusta käyttäytymiseen