KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET - SYYT, OIREET JA HOITO - SAIRAUDET

Kromosomaaliset poikkeamatToimituksen Valinta
alkaloosi
alkaloosi
Kromosomaalisille poikkeavuuksille on ominaista numeeriset tai rakenteelliset muutokset kromosomeissa. Nämä ovat geenivirheitä, jotka voidaan tehdä näkyviksi tutkimalla kromosomeja ja jotka vaikuttavat useisiin geeneihin. Vuoksi