KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET - SYYT, OIREET JA HOITO - SAIRAUDET

Kromosomaaliset poikkeamatToimituksen Valinta
Neuraaliputken vika
Neuraaliputken vika
Kromosomaalisille poikkeavuuksille on ominaista numeeriset tai rakenteelliset muutokset kromosomeissa. Nämä ovat geenivirheitä, jotka voidaan tehdä näkyviksi tutkimalla kromosomeja ja jotka vaikuttavat useisiin geeneihin. Vuoksi