HENGITYSELIMET - RAKENNE, TOIMINTA JA SAIRAUDET - ANATOMIA
Tärkein / Anatomia / 2020

HengityselimetToimituksen Valinta
alkaloosi
alkaloosi
Hengityselimet ovat kattotermi useille elimille. Ne ovat vastuussa ihmisen hengityksestä. Työprosessit edustavat monimutkaista yksittäisten elementtien vuorovaikutusta, ja sairaudet voivat vaikuttaa toimintoihin