SOVELLETTU KäYTTäYTYMISANALYYSI - HOITO, VAIKUTUKSET JA RISKIT - HOIDOT
Tärkein / hoidot / 2020

Sovellettu käyttäytymisanalyysiToimituksen Valinta
alkaloosi
alkaloosi
Applied Behavior Analysis on englanninkielinen termi soveltuvalle käyttäytymisanalyysille. Tämä ymmärretään psykoterapiamenetelmäksi, jota käytetään autismin häiriöiden hoitamiseen.