AKUUTTI HENGITYSELINTEN HäTäOIREYHTYMä - SYYT, OIREET JA HOITO - SAIRAUDET

Äkillinen hengitysvaikeusoireyhtymäToimituksen Valinta
panhypopituitarismi
panhypopituitarismi
Lääkärit ymmärtävät akuutin hengitysvaikeusoireyhtymän tarkoittavan potilaan akuuttia keuhkovaurioita. Tämä äkillinen hengenahdistus tunnetaan myös nimellä ARDS. Häiriön on oltava tunnistettavissa ja ei-sydämellinen