MAGALDRAT - VAIKUTUS, SOVELLUS JA RISKIT - AKTIIVISET AINESOSAT

MagaldratToimituksen Valinta
Krooninen munuaisten vajaatoiminta (krooninen munuaisten vajaatoiminta)
Krooninen munuaisten vajaatoiminta (krooninen munuaisten vajaatoiminta)
Magaldrat on lääke, joka kuuluu antasidiryhmään vaikuttavia aineita. Se tunnetaan myös nimillä pentaalumiini-dekamagneesiumhetriakontahydroksidi ja alumiini-magnesiumhydroksidisulfaattihydraatti. Tätä lääkettä käytetään yhdessä