SEPELVALTIMOT - RAKENNE, TOIMINTA JA SAIRAUDET - ANATOMIA
Tärkein / Anatomia / 2020

SepelvaltimoidenToimituksen Valinta
karkaisu
karkaisu
Sepelvaltimoihin, joita kutsutaan myös sepelvaltimoiksi, sisältyy sepelvaltimoita tai sepelvaltimoita ja sepelvaltimoita tai sepelvaltimoita. Ne toimittavat sydämelle happea ja ravintoaineita veren kautta ja hapettuvat