KYKY EROTTAA - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Kyky erotellaToimituksen Valinta
Krooninen munuaisten vajaatoiminta (krooninen munuaisten vajaatoiminta)
Krooninen munuaisten vajaatoiminta (krooninen munuaisten vajaatoiminta)
Kinesteettinen erottelukyky ymmärretään teknisesti ihmisten kyvyksi arvioida liikettä sekvenssin suhteen sen laatuun ja annostella sitä vastaavasti.