KYKY EROTTAA - TOIMINTA, TEHTäVä JA SAIRAUDET - KRPERPROZESSE

Kyky erotellaToimituksen Valinta
Useita endokriinisia neoplasioita
Useita endokriinisia neoplasioita
Kinesteettinen erottelukyky ymmärretään teknisesti ihmisten kyvyksi arvioida liikettä sekvenssin suhteen sen laatuun ja annostella sitä vastaavasti.