ASETYYLISALISYYLIHAPPO - VAIKUTUS, KäYTTö JA RISKIT - AKTIIVISET AINESOSAT

AsetyylisalisyylihappoToimituksen Valinta
mikrovilluksia
mikrovilluksia
Aktiivinen ainesosa asetyylisalisyylihappo (ASA), joka sisältyy muun muassa aspiriiniin, saatiin ranskalaiskemikkelta pajun kuoresta jo vuonna 1850. Mutta vasta vuonna 1900 kaksi saksalaista Bayerin kemistiä onnistui tuottamaan ainetta