TRIATSOLAAMI - VAIKUTUS, KäYTTö JA RISKIT - AKTIIVISET AINESOSAT

triatsolaamiToimituksen Valinta
lymesykliini
lymesykliini
Triatsolaami on lyhytaikainen bentsodiatsepiini. Lääkettä käytetään yleensä unen apuvälineenä. Vaikuttava aine kuuluu bentsodiatsepiinien ryhmään ja sille on ominaista nukkumista edistävä ja rauhoittava vaikutus